ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 อัมพวา » สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา

สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา

 ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์...
 ล่องเรือชมหิ่งห้อย
ท่านสามารถเช่าเรือไปเที่ยวชมดู หิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท....
 วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวา ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา...
 อุทยาน ร.2
อุทยาน ร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยของ...
 วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตรงปากคลองประชาชื่นฝั่งตะวันตก สามารถ...
 วัดบางกะพ้อม
วัดบางกะพ้อม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กม. เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา...
 วัดอัมพวันเจติยาราม
วัดอัมพวันเจติยาราม อยู่ติดกับอุทยาน ร. 2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง...
 บ้านเบญจรงค์
ตั้งอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่มีความ...
 วัดเขายี่สาร
วัดเขายี่สาร เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจ....
 ออร์คิดฟาร์ม
ตั้งอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสวนกล้วยไม้....
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์....
 ตลาดน้ำท่าคา
ตลาดน้ำท่าคา ในวันขึ้นหรือแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ 12 ค่ำ และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00- 12.00 น....
 พิพิธภัณฑ์ขนมไทย
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงขนมไทยแบบจำลอหลากหลายชนิด
 

 
Copyright by อัมพวา.net